Här kommer en allmän information till dig som bor i områdena kring Brantingstorg, Grönagatan, Johannesbäckgatan och Källsprånget. Under hösten påbörjar vi ett renoverings- och underhållsarbete av kulvertar i Sala backe.

Vi kommer också att koppla in fjärrvärme direkt från Vattenfalls fjärrvärmenät i de hus där det är möjligt. Idag får alla fjärrvärme genom rör i husen som kommer från en och samma central. Kulvertarbetet kommer att pågå fram till sommaren 2023, framför allt utomhus. En del arbete kommer också ske i värmecentraler inne i fastigheterna men inte i utrymmen som används av er hyregäster.

De nya kulvertarna och fjärrvärmedragningen kommer att minska risker för avbrott i värme och vatten samt minska vår påverkan på klimatet genom mindre energiförlust.

Kulvertfakta
Utanför och under husen finns våra kulvertar som består av underjordiska gångar med ledningar för värme, vatten, avlopp och el. Efter cirka 50 år blir dessa gamla och vi behöver byta ut dem för att el, vatten och avlopp ska fungera på bästa sätt. Här kan du läsa mer om renovering av kulvertar.

Markarbeten
Arbetet kommer att utföras av SH bygg och Vattenfall. Under kulvertarbetet kommer vi att gräva mellan gårdarna och runt husen – i olika perioder. Det kan komma att innebära oljud och begränsad framkomlighet tidvis. Under markarbetet kommer vi sätta upp staket för säkerhet samt gångbroar och körplåtar för framkomlighet. Allt eftersom arbetet blir klart kommer vi att börja fylla igen och återställa gårdarna. Beroende på var i marken en kulvert ligger kan det påverka träd och buskage behöva tas ned i området. Vi kommer inte göra några förändringar på gårdarna som inte är nödvändiga.

Preliminär tidsplan
Vattenfall påbörjar arbetet preliminärt under v.36 2021 och arbetet kommer att fortsätta fram till vår/sommar 2023 

Har du frågor eller vill ha mer information? I dagsläget har vi ingen annan information än det här att dela med oss av. Men vi kommer att återkomma till dig som berörs med mer detaljerad information när det är dags att gräva på din gård, information får du alltid via vår boende-app.