När du har fått ett kontrakt för en Studentsbostad så finns det några saker som du inte kan börja din boendetid med.

Du kan inte börja ditt boende med att:

•hyra ut din bostad i andra hand

•vara föräldraledig

•ta studieuppehåll

•bedriva studier på annan ort/land

Då du bott sex månader i bostaden kan du ansöka om tillstånd för detta.

 

Vill du bo hos oss? Läs mer här.