På Väktargatan finns några speciella regler för uteplatser.
 
Mått Uteplatsen sträcker sig 2,5 meter ut från yttervägg och 3 meter längs med yttervägg, centrerat från altandörren. Vill du göra något utanför denna yta så kontakta oss. Du kan dock max få dispans för 3x7 meter och inte utanför lägenhetens längd.

Staket Du får sätta upp staket på din uteplats men inga plank eller tak, det innefattar även paviljonger. Har du staket på din uteplats ska det vara lägre än 90 centimeter, inklusive stolpar/grind/pelare. Ytan framför huset där fasaden har färgade fasadplattor och vattenutkastare är allmänna ytor och får ej byggas för eller anordnas med rabatter/odlingar eller annat.

Övriga ytor Ytor som ligger utanför lägenhetens kök behöver hållas fria för att vi ska komma åt att sköta dem. Tänk därför på att inte ställa ut möbler eller anlägga planteringar där.

Besiktning Vid utflytt besiktas utplatsen. Den ska lämnas i vårdat skick, klippt och rensad från ogräs. Återställning kan komma att krävas, till exemple borttagning av egenbyggd altan, odlingar och träd.