Eriksberg upplevs idag som ett grönt område där bebyggelsen är planerad med karaktären ”hus i park”. För att Eriksberg ska kunna växa och utvecklas på rätt sätt måste de gröna ytorna, parkerna och de andra offentliga platserna med stora vistelsekvaliteter bevaras och vidareutvecklas för att förstärka känslan av kontinuitet, tillhörighet och historia.

Eriksberg ska ta tillvara platsens unika kvaliteter med sitt strategiska läge mittemellan stadscentrum och de två naturreservaten Stadsskogen och Hågadalen-Nåsten.

I Eriksberg ska man kunna kombinera ett socialt stadsliv med rekreation i en grön miljö. Med odlingar på balkonger, terrasser, trädgårdar och tak skapas både ett visuellt, socialt och hållbart värde. "Härodlat" ska bli ett känt begrepp för stadsdelen.