Uppsalahem har haft två idéforum. Här kan du ta del av de förslag och frågor som tagits upp hittills. Du är även varmt välkommen att höra av dig med dina tankar och idéer!

Hur vill du att Eriksberg ska se ut om fem år? Vilka slags bostäder behövs och var ska de ligga? Vilka butiker vill du ha och ska lekplatserna vara få och stora eller många och små? Dina åsikter är värdefulla och vi tar gärna emot dina tankar och förslag via vårt kontaktformulär.

De första två idéforumen har bjudit på många intressanta idéer och goda råd. Några av de punkter som deltagarna ansett särskilt viktiga har varit:

• Utveckla och ta till vara på grönområden
• Bygg bostäder för olika stadier i livet
• Utveckla Västertorg och den service som finns i området
• Bygg med känsla för vad som passar in i Eriksbergs unika charm

Under hösten kommer vi även att bjuda in till fler tillfällen att tycka till om planerna för Eriksberg. Anmäl dig gärna till nyhetsbrevet så att du inte missar det.

Sammanfattning från idéforum ett

Ladda ner en mer detaljerad sammanfattning som PDF (4 mb).

Sammanfattning från idéforum två

Ladda ner sammanfattningen från idéforum två som PDF (6 mb).