1946 bildades Stiftelsen Uppsalahem och bostadsområdet Lasseby i Eriksberg blev Uppsalahems första byggprojekt.

1952 presenterade stadsarkitekten Gunnar Leche den första stadsplanen för Eriksberg. Under decenniets senare halva och början av 60-talet byggdes området ut och blev det första höghusområdet i Uppsala.

Modernismen andades löften och framtidstro och den manifesterades i höga skivhus och ännu högre punkthus. I tidens anda färgades stadsplaneringen av humanistiska ideal med höga sociala och kulturella ambitioner.

Områden skulle vara grannskap, i begränsad storlek, samlade runt ett lokalt centrum med offentlig och kommersiell service. Eriksberg och Västertorg är ett typexempel på detta.

Man anar även Le Corbusiers modernistiska vision "hus i park", där till exempel de höga skivhusen längs Granitvägen omgärdas av en bevarad men utglesad tallskog.

I Eriksberg uppförde Uppsalahem i fruktbart samarbete med arkitektbyrån Ancher-Gate-Lindegren 1 500 lägenheter i kvarteren Lågberget, Moränen, Marmorn, Kalksten och Täljstenen.

Västertorg blev den naturliga samlingsplatsen för stadsdelen, med butiker, folktandvård, vårdcentral och banker. Torget invigdes 1960 och Konsumbutiken var under en tid landets största. Till invigningen hade boxaren Floyd Patterson bjudits in för att uppvisningsboxa, och Uppsalaborna vallfärdade till händelsen. UNT gjorde under 2007 ett reportage om Västertorg.

2004 byggde Uppsalahem Nya Täljstenen med 33 nya bostäder och efterfrågan på bostäderna i området är stor bland Uppsalahems kunder. I dagsläget är beräknad kötid för en bostad i området mellan 6-8 år, vilket ytterligare ger Uppsalahem skäl att prioritera bostadsbyggande i området.