För att du ska känna dig trygg med ditt boende hos oss kan du här läsa hur förnyelseprocessen går till. 

En renovering eller förnyelse består av en rad olika delmoment som kan ta olika lång tid beroende på förnyelsens omfattning, tillstånds-givande av bygglov, godkännande från hyresgästerna, hyres- förhandling och upphandling. Ibland blir ombyggnationen så omfattande att man under tiden inte kan bo kvar i sin lägenhet. 

  1. En tid innan ombyggnaden får du förberedande, löpande information via möten och brev. Vi prioriterar alltid en bra dialog med både hyresgästerna och Hyresgästföreningen. För oss är hyresgästernas synpunkter och idéer viktiga för att det slutliga resultatet ska bli så bra som möjligt.
  2. Du får möjlighet att boka in ett hembesök med ombyggnadssamordnaren, där du kan framföra dina önskemål och synpunkter för att vi ska kunna hjälpa dig på bästa möjliga sätt.
  3. Du tar ställning till och lämnar in ett godkännande av ombyggnaden till din ombyggnadssamordnare.
  4. Du får i god tid information om vart ditt tillfälliga boende blir.

  5. Du flyttar till ditt tillfälliga boende när din lägenhet byggs om.

  6. Dags att flytta tillbaka till ditt ombyggda hem. 

  7. Om du har rätt till ersättningar betalas dessa ut när förnyelsen är klar.
  8. Några månader efter att förnyelsen är klar får du möjlighet att besvara en enkät om hur du upplevt ombyggnaden och den ombyggda lägenheten.