Uppsala kommun och UKFAB (som bl a äger Gottsunda centrum) har under en tid arbetat med att utveckla Gottsunda centrum. Både bostäder och centrum har varit aktuella för försäljning. I dag har kommunstyrelsen föreslagit att de ca 310 bostäderna intill Gottsunda centrum ska säljas till Uppsalahem.

Uppsalahem är en stor aktör i Gottsunda och kan med detta köp ta en än mer aktiv roll i utvecklingen av Gottsunda och effektivt förvalta bostäderna. Kommunfullmäktige beslutar om förslaget den 13 september. 

De aktuella bostäderna är belägna vid Valthornsvägen och den så kallade Björngården med 55+ boende.  

Alla detaljerna för hur köpet ska genomföras är ännu inte klara och tillsammans med UKFAB och Uppsala Stadshus AB kommer arbetet nu att intensifieras för att kunna verkställa förslaget till beslut.  

För frågor:  
Vänligen kontakta Uppsala kommuns pressjour.