Den är ofta placerad i hallen men kan även vara placerad i en klädkammare nära hallen.