När det har blivit dags att packa bilen är det viktigt att tänka på var man ställer sig. En felaktigt uppställd bil eller släpvagn kan medföra kontrollavgift.

Vid lastning av ett fordon får man stå vid porten så länge som lastningen pågår. Om aktiviteten vid bilen upphört mer än cirka 5 minuter har lastningen övergått till parkering och då finns det risk att det utfärdas en kontrollavgift.

Ofta kan det vara så att man lämnar bilen för att packa upp eller flytta något i lägenheten, då måste fordonet parkeras på avsedd plats.