Det är tillåtet att använda el-grill på balkongen. Även här önskar vi att du ska tänka på att dina grannar kan störas och att det fortfarande är viktigt att hålla grillen under uppsikt. Med hänvisning till den ökade brandrisken är det inte tillåtet att grilla med något annat än el-grill på balkongen.