Det här inte uppgifter vi på Uppsalahem kan lämna ut, vill du ha kontakt med den som har tvättstugan kan du sätta upp en trevlig lapp och be dem kontakta dig.