Detta är tyvärr uppgifter som vi på Uppsalahem inte kan lämna ut. Vill du ha kontakt med den som har tvättid innan eller efter kan du sätta upp en trevlig lapp och be dem kontakta dig.