Vi arbetar med att rengöra ventilationskanaler i fastigheterna. Detta utförs enligt ett bestämt intervall och syftar till att förbättra inomhusmiljön och upptäcka eventuella fel och brister.

Så fungerar din ventilation

I våra bostäder finns tre olika sorters ventilationssystem, självdragssystem, till- och frånluftssystem och frånluftssystem. 

I ett självdragssystem utnyttjar man luftens naturliga egenskaper för att få cirkulation. Frisk uteluft kommer in i din bostad genom friskluftsventiler. När luften rör sig uppåt i husets ventilationskanaler skapas ett undertryck och ny frisk luft sugs in i bostaden. Ventilerna för tilluft är ofta placerade ovanför lägenhetens fönster i sov- och vardagsrum.

I ett till- och frånluftssystem kommer luft in i lägenheten via fläktar som blåser in värme och filtrerad luft i sov- och vardagsrum. I ett frånluftssystem kommer luft in i lägenheten via ventiler vid fönster i sov- och vardagsrum. Luften sugs sen ut via ventiler i kök, badrum och wc. På så sätt rör sig luften i en kontrollerad rörelse genom lägenheten, från rum som inte är fuktiga eller osar till rum med olika ”föroreningar” (fukt, matos och starka dofter). Frånluftsfläktarna är ofta placerade på tak eller vind.

Matos eller drag?

När fönsterventilerna i ett frånluftssystem eller självdragssystem är stängda, försöker luften ta sig in på andra vägar genom exempelvis brevinkast eller otätheter vid fönster och dörrar. Om det läcker luft på det här sättet kan man få problem med drag samt att os och dofter sprider sig mellan lägenheterna. Kontrollera ventilerna om du känner os eller drag.

I ett till- och frånluftssystem blåser man in lika mycket luft som sugs ut. På så sätt bildas små eller inga tryckskillnader mellan olika lägenheter, vilket minskar risken för drag och os. Vid tilluftsfläktarna sitter ett luftfilter och ett värmebatteri som ser till att luften som kommer in i lägenheten är ren och har rätt temperatur

Rengöringstips

Rengör regelbundet filtret i köksfläkten och i badrummet. Köksfläktens filter rengör du lättast i diskmaskin eller med vanligt diskmedel och varmvatten. Ventilen i badrummet rengörs bäst med dammsugare eller trasa.