Ja, miljöstugor finns i alla våra bostadsområden, där kan du sopsortera och återvinna ditt avfall. Se efter i just din miljöstuga vilka återvinningskärl som finns.

Har du frågor om din miljöstuga kan du vända dig till vårt kundcenter.