Här hittar kan du titta närmare på de bostäder vi renoverar idag och de hus där vi planerar åtgärder i de kommande åren. 

 

Här renoverar vi Just nu

Blåklinten

Husen undergår renovering för närvarande - ny etapp om 12 st hem publiceras 22 september

Bostadsområdet Blåklinten är ett låghusområde från 1950-talet. Här bor du i 1, 2 eller 3 rum och kök i stadsdelen Sala backe.

Moränen 3

Moränen

Husen på Granitvägen 4-12 står inför renovering 2020-2022

Husen på Granitvägen byggdes ut under 1960-talet utifrån då gällande stadsplane- och arkitekturideal med en bebyggelse av karaktären "hus i park". Området blev det första höghusområdet i Uppsala. Nu står Granitvägen inför renovering.