Underhållsåtgärder i din lokal bekostas av dig som hyresgäst om inte annat överenskommits i hyresavtalet. Kontakta din förvaltare om du vill veta mer. För att göra förändringar i din lokal behövs alltid Uppsalahems godkännande.