Som hyresgäst ansvarar du för inbrottsskydd så som skalskydd, lås och försäkring. Anpassa inbrottsskyddet till den verksamhet du bedriver i lokalen. Du betalar själv för skador som uppstår i lokalen vid inbrott.

Hos Great Security på Björkgatan 73, sker inlämning samt utlämning av nycklar, taggar och kort till hyresgäster hos Uppsalahem.

Inlämning av nycklar ska ske innan kl. 12:00 på avflyttningsdagen.

Utlämning av nycklar sker efter kl. 12:00 på inflyttningsdagen.