Om du går in via Mina sidor för att boka tvättid, kan du se i historiken hur många tvätttider du redan bokat den här månaden. Det vanligaste är att du som hyresgäst sammanlagt har sex tvättider varje månad. (Det kan förkomma avvikelser på antalet tvätttider i vissa av våra bostadsområden.)