Husen på Granitvägen byggdes ut under 1960-talet utifrån då gällande stadsplane- och arkitekturideal med en bebyggelse av karaktären "hus i park". Området blev det första höghusområdet i Uppsala. Nu står Granitvägen inför renovering. Så att de kan bli trygga och trivsamma hem i många år till.