Under våren 2020 har Uppsalahem hyresförhandlat med hyresgästföreningen om en ny hyra som införs efter renoveringen på Granitvägen. Hyran höjs utifrån att standarden på lägenheten höjs. För att du som hyresgäst ska få tid att vänja dig vid en ny hyra, kommer din hyra att höjas stegvis under 5 år och justeras samtidigt som Uppsalahems årliga hyreshöjning. Hyreshöjningen kommer efter det att din lägenhet är renoverad.

Räkneexempel

Till exempel om du bor i en 2:a på 57 kvm idag och inte gjort några extra tillval vid renoveringen, så kommer din hyra efter den stegvisa höjningen att bli ca 6000kr/månad efter 5 år. Exakt vad hyran blir för din lägenhet kommer du att få veta när det är dags för dig skriva på medgivandet till renoveringen. Då kommer du att få kontakt med våra ombyggnadssamordnare.

Tillval

Inför renoveringen kommer du att få mer information om valmöjligheter och hyresgäststyrda lägenhetsunderhåll (HLU). Om du väljer att göra några extra tillval vid renoveringen kommer det att läggas på utöver den generella höjningen. 

Bra att veta!

Förutom den stegvisa hyreshöjningen (utifrån standardhöjningen vid renovering), så brukar Uppsalahem justera hyrorna för alla hyresgäster varje år. Det betyder att den hyra som trappas upp under 5 år efter renoveringen också kommer att ändras och blir högre om Uppsalahem justerar hyrorna.

Ovan är endast ett exempel för att ge en ungefärlig bild av en hyra för en lägenhet på 57 kvm utifrån hur det ser ut idag. Exakt vad din nya hyra blir kommer du att få mer information om längre fram.