Om du är doktorand ska du kunna uppvisa antagning på heltid samt en aktivitetsgrad på minst 50 procent. Det skall styrkas av en UT90 – Registerutskrift för doktorander.

Om du inte uppfyller studievillkoren förbehåller vi oss rätten att säga upp ditt hyreskontrakt.