Porten är nog upptagen av en annan hyresgäst som inte sagt upp sitt abonnemang. Då kan inte du teckna abonnemang. Gör en felanmälan till oss så skickar vi ärendet till Open Universe så fixar de ditt problem.