När vi besiktade ditt boende bedömde vi slitage och eventuella skador. Slitage och skador som vi måste åtgärda blir du ersättningsskyldig för. Men du kan själv välja att återställa skadorna, men tänk på att det måste utföras på ett fackmannamässigt* sätt. Tips! Från vår Bobutik kan du få färgkoder om du behöver bättra på färg någonstans.

 

* Det innebär att arbetet ska utföras på ett sakkunnigt och yrkesmässigt sätt. Till exempel en tapet ska vara uppsatt enligt en målares branschstandard. Om du är händig är det möjligt att du själv kan göra jobbet, du måste alltså inte vara utbildad.