Uppsalahem AB har under våren 2022 tecknat avtal med Visma Financial Solutions för hantering av inkassokrav. Det innebär att Visma svarar på frågor gällande betalning av inkassokrav och att Uppsalahem AB hanterar frågor som rör din bostad.

Har du frågor kring kostnader eller fakturor som rör din bostad, kontakta Uppsalahems kundtjänst:

https://www.uppsalahem.se/kundtjanst/ 

Har du frågor angående betalning av inkassokrav, kontakta Visma.

E-post: kontakt.vfs.se@visma.com
Telefon: 0771 - 23 24 02

Här kan du läsa mer om Visma Financial Solutions och logga in för att betala din faktura: https://www.visma.se/inkasso/inkassokrav/