Uppsägningstiden är normalt tre kalendermånader. Du kan se hur lång din uppsägningstid är på ditt kontrakt. Utflyttningsdagen är sedan den första vardagen i månaden. Utflyttningen ska vara klar klockan 12.00 på utflyttningsdagen, då ska bostaden, förråd och eventuellt garage, vara tömda och noggrant städade. Inga egna saker får finnas kvar och nycklarna ska vara återlämnade i tid.

Under uppsägningstiden kommer din lägenhet att besiktigas och vi ber också om din hjälp för att kunna visa bostaden för nya potentiella hyresgäster.

Exempel på uppsägningstid:

Säger du upp ditt hyresavtal den 15 september är uppsägningstiden oktober, november och december. Ditt hyresavtal upphör att gälla den 31 december. Utflytt blir sedan den 2 januari, eftersom 1 januari är en röd dag.

OBS! Annan uppsägningstid gäller vid:

  • Korttidskontrakt – 1 kalendermånad
  • Flytt till vård- eller omsorgsboende - 2 kalendermånader om dokument som styrker boendet lämnas in i samband med uppsägning.
  • Dödsfall – 1 kalendermånad om uppsägning görs en månad inom dödsfallet och ett dödsfallsintyg med släktutredning samt fullmakt från övriga efterlevare lämnas in i samband med uppsägningen. Du kan inte säga upp kontrakt som innehas av ett dödsbo via e-tjänster. Du måste istället ladda ner en blankett för uppsägning.