För att få en Studentbostad hos oss behöver du uppfylla vissa kriterier.

  • Du ska vara 18 år eller äldre.

  • Du ska vara heltidsstuderande eller doktorerande vid Uppsala universitetet, SLU, Newmaninstitutet eller Johannelunds teologiska högskola .

  • Du ska kunna uppvisa intyg om studier vid, eller antagningsbesked till Uppsala universitet eller SLU om heltidsstudier á 30 högskolepoäng per termin.

  • Du ska om du är doktorand kunna uppvisa antagning på heltid samt en aktivitetsgrad på minst 50 procent.

  • Du ska kunna uppvisa intyg vid terminsskiften att du har sökt heltidsstudier samt komplettera med registreringsintyg.
    Du som söker bostad inför vårterminen kan söka bostad med inflyttning från 1/12.

    Du som söker bostad inför höstterminen kan söka bostad med inflyttning från 1/6.

  • Du ska vid förfrågan kunna visa goda referenser från senaste egna boendet samt styrka uppsägning/försäljning av nuvarande boende.

  • Du ska inte ha betalningsanmärkningar av betydelse.

  • Du ska inte ha skuld hos Kronofogden eller nuvarande hyresvärd eller annan fastighetsägare.

  • Du ska avse att bo stadigvarande på adressen.