Uppsalahems vd har i företagsledningen den strategiska ledningsgruppen till sitt stöd. Utöver den strategiska ledningsgruppen finns också en förvaltningsledningsgrupp.

Den strategiska ledningsgruppen består av verkställande direktör samt cheferna för Ekonomi, Förvaltning, HR, Hållbarhet, Kommunikation och Fastighetsutveckling.

Kontakta den strategiska ledningsgruppen

Mattias Tegefjord Verkställande direktör 018-727 34 01
Benny Enholm Förvaltningschef 018-727 91 01
Carina Elofsson Mumford HR-chef 018-727 31 43
Linda Ryttlefors Kommunikationschef 018-727 34 22
Martin Halldén Ekonomi- och finanschef 018-727 34 99
Sara Westberg Chef fastighetsutveckling 018-727 34 85
Anna Freiholtz Hållbarhetschef  018-727 34 89
     

Vid direktkontakt via e-post används principen fornamn.efternamn@uppsalahem.se