Uppsalahems ledningsgrupp består av verkställande direktör samt cheferna för Ekonomi, Fastighetsutveckling, Förvaltning, HR, Hållbarhet, IT- och digitalisering och Kommunikation.

Ledningsgruppen

Mattias Tegefjord Verkställande direktör mattias.tegefjord@uppsalahem.se
Benny Enholm Förvaltningschef benny.enholm@uppsalahem.se
Carina Elofsson Mumford HR-chef carina.elofsson-mumford@uppsalahem.se
Linda Ryttlefors Kommunikationschef linda.ryttlefors@uppsalahem.se
Martin Halldén Ekonomi- och finanschef martin.Hallden@uppsalahem.se
Sara Westberg Fastighetsutvecklingschef sara.westberg@uppsalahem.se
Åsa Engström It- och digitaliseringschef asa.engstrom@uppsalahem.se
Jenny Ångman Hållbarhetschef jenny.angman@uppsalahem.se