Uppsalahems ledningsgrupp består av verkställande direktör samt cheferna för Ekonomi, Fastighetsutveckling, Förvaltning, HR, Hållbarhet, IT- och digitalisering och Kommunikation.

Ledningsgruppen

Mattias Tegefjord Verkställande direktör mattias.tegefjord@uppsalahem.se
Benny Enholm Förvaltningschef benny.enholm@uppsalahem.se
Carina Elofsson Mumford HR-chef carina.elofsson-mumford@uppsalahem.se
Linda Ryttlefors Kommunikationschef linda.ryttlefors@uppsalahem.se
Martin Halldén Ekonomi- och finanschef martin.Hallden@uppsalahem.se
Sara Westberg Fastighetsutvecklingschef sara.westberg@uppsalahem.se
Åsa Engström It- och digitaliseringschef asa.engstrom@uppsalahem.se
Jenny Ångman Hållbarhetschef jenny.angman@uppsalahem.se

 

 

Uppsalahems Ledningsgrupp

MATTIAS TEGEFJORD

VD

 Ladda ner högupplöst bild

BENNY ENHOLM

Förvaltningschef & Vice VD

 Ladda ner högupplöst bild

CARINA ELOFSSON MUMFORD

Chef HR

 Ladda ner högupplöst bild

MARTIN HALLDÈN

Chef Ekonomi

 Ladda ner högupplöst bild

LINDA RYTTLEFORS

Chef Kommunikation

 Ladda ner högupplöst bild

ÅSA ENGSTRÖM

Chef IT & Digitalisering

 Ladda ner högupplöst bild

SARA WESTBERG

Chef Förvaltningsutveckling

 Ladda ner högupplöst bild

JENNY ÅNGMAN

Chef Hållbarhet

 Ladda ner högupplöst bild