Uppsalahems vd Stefan Sandberg har i företagsledningen den strategiska ledningsgruppen till sitt stöd. Utöver den strategiska ledningsgruppen finns också en förvaltningsledningsgrupp.

Den strategiska ledningsgruppen består av cheferna för Bostadssutveckling, Ekonomi, Finans, Förvaltning, HR, Hållbarhet, Kommunikation och Strategisk utveckling.

Kontakta den strategiska ledningsgruppen

Stefan Sandberg Verkställande direktör 018-727 34 01
Benny Enholm Förvaltningschef 018-727 91 01
Anna-Lena Lehto Personalchef 018-727 34 21
Linda Ryttlefors Kommunikationschef (föräldraledig)  
Angelique Prinz Blix Kommunikationschef (tf) 018-727 36 08 
Lars-Gunnar Sjöö Bygg- och fastighetschef 018-727 34 45
Mario Pagliaro Ekonomichef 018-727 31 65
Sara Westberg Fastighetsstrateg 018-727 34 85
Anna Freiholtz Hållbarhetschef 018-727 34 89

Vid direktkontakt via e-post används principen fornamn.efternamn@uppsalahem.se