För att en vi ska kunna renovera i fastigheten så krävs det ett godkännande av åtgärderna. 

För gemensamma utrymmen behöver en majoritet (över 50 procent) godkänna åtgärderna och för lägenheten krävs ett godkännande av den berörda hyresgästen. Om någon säger nej till åtgärderna i lägenheten har hyresvärden möjlighet att vända sig till Hyresnämnden. Värden har rätt att, inom två månader efter att hyresgästen informerats, ansöka hos Hyresnämnden om att få utföra åtgärden. Detta beskrivs närmare i hyreslagen, Jordabalken 12 kapitlet. 

Vi kommer att skicka två (2) exemplar av godkännandet till dig. Dessa skickas med rekommenderad post för att säkerställa att informationen når alla berörda hyresgäster.

  • Ett (1) undertecknat exemplar returneras i bifogat frankerat kuvert, det andra behåller du själv.
  • Ett icke undertecknad och inlämnat godkännande räknas som ett avslag från hyresgästens sida. Sådana avslag från hyresgästerna kan innebära att ombyggnaden blir fördröjd då ärendet måste handläggas i Hyresnämnden.

Vid frågor