Markarbeten handlar om att förbereda marken för olika sorters arbeten som till exempel stenläggning, asfalt eller för att bygga något. Arbetet kan vara schaktning, dränering, grävning för kulvertar, ventilation, avlopp och vatten, även elanslutning och dagvatten kan ingå.

Ett markarbete kan vara av olika stort i omfattning beroende på varför arbetet utförs. Det kan också ta olika lång tid beroende på vad vi gör. Vi försöker alltid informera dig i god tid om vad vi ska göra och hur det kommer att påverka dig. Om vi kan får du som hyresgäst en preliminär tidsplan från arbetets start till slut.

För dig som bor hos oss kan det påverka olika mycket. Det kan komma att innebära oljud och begränsad framkomlighet tidvis. Under markarbetet kommer vi sätta upp staket för säkerhet samt gångbroar och körplåtar för framkomlighet. Allt eftersom arbetet blir klart kommer vi att börja fylla igen och återställa gårdarna. Beroende på var vi utför markarbetet kan det innebära att  träd och buskage behöva tas ned i området. Vi kommer inte göra några förändringar på gårdarna som inte är nödvändiga.

Det kanske inte så roligt ens bostadsområde blir en stor sandlåda, men det är bara tillfälligt och vi återställer marken så snart vi kan och årstiden tillåter det. Markarbeten görs alltid för att göra det bättre för dig och huset du bor i. Ibland handlar det om att göra fint i området och lägga sten och plantera. Andra gånger handlar det om renoveringsarbeten, som till exemel kulvertarbete.