Eriksbergsmodellen är Uppsalahems en renoveringsmodell, framtagen efter dialog med hyresgästerna och en önskan om att renovera i olika nivåer. Utgångspunkten för modell är att hyresgästen om det är möjligt ska kunna välja till olika åtgärder till renoveringen.


Ditt hus behöver renoveras

Många av Uppsalahems hus byggdes under 60-talet och över 20 000 dagar har gått sedan dess. Varje dag sedan 60-talet har lampor tänts och släcks, hissar har åkt upp och ner, kläder har tvättats, tallrikar har diskats och barn har badat. Husets rör och elledningar är med all rätt slitna och behöver bytas ut. För att huset och lägenheterna ska hålla i många år till finns det mycket som är nödvändigt att göra. Samtidigt som vi bygger om vill vi passa på att göra lägenheterna mer funktionella och hållbara över tid.

Eriksbergsmodellen ger dig valmöjligheter

Uppsalahem har tagit fram en renoveringsmodell där varje hyresgäst själv väljer nivå på renoveringen utifrån behov, önskemål och boendesituation – Eriksbergsmodellen. Innehållet i modellen kommer att se olika ut beroende på husets renoveringsbehov. 

Eriksbergsmodellen innehåller flera delar. En fast basnivå kan kombineras med  frivilliga val. Basnivån varierar från hus till hus men den omfattar den mest grundläggande renoveringen som till exempel badrum, ventilation och ny el. Att bara välja basnivån innebär en så låg hyreshöjning som möjligt. Basnivån går inte att välja bort eller förändra. Som tillval har du som hyresgäst möjlighet att göra val som t.ex. renovera köket, byta ut golv och måla om/tapetsera väggar samt välja till exempelvis diskmaskin. Vilka val du kan göra får du information om när det är dags för din lägenhet att renoveras. 

Ny hyra efter renoveringen

Efter renoveringen kommer din hyra att bli högre. Hur mycket den höjs beror på grundhyran, basnivåns innehåll och om du har gjort några val. Du har stor möjlighet att själv påverka sluthyran och den beror på hur många val du gör. 

Hyran (kostnad för basnivå och val) förhandlas med Hyresgästföreningen och när vi är överens, kommer vi att meddela dig din nya hyra. 

Hur gör jag mina val?

När det är dags för dig att göra dina val, kommer ombyggnadssamordnarna att kontakta dig. I vår visningslokal kommer de olika valen för badrum, kök, golv och väggar finnas att titta på. Där finns också våra ombyggnadssamordnare, som kan hjälpa dig med de olika valen. Ett nytt badrum ingår i basnivån – och du behöver välja färg på kakel och klinkers.
 

Hur har Eriksbergsmodellen tagits fram?

Uppsalahem har tagit fram modellen och i runda bordssamtal med hyresgäster och Hyresgästföreningen diskuterat de olika delarna. Utifrån samtalen och diskussioner med vår förvaltning har vi gjort justeringar, så att modellen ska passa så många som möjligt.   
 

Hur lång tid tar renoveringen av Eriksberg? 

Hela Eriksberg består av 1 500 bostäder och vi beräknar att det kommer att ta ca 10-15 år att renovera samtliga bostäder. För den första etappen på Marmorvägen 9 beräknar vi att det tar mellan 4-6 månader att renovera din lägenhet.  Se hela tidplanen här

Kan jag påverka min hyra?

Eriksbergsmodellen innehåller flera delar. En fast basnivå kan kombineras med ett flertal frivilliga paket. Basnivån omfattar den mest grundläggande renoveringen
som badrum, ventilation och ny el och innebär en så låg hyreshöjning som möjligt. 
Basnivån går inte att välja bort eller förändra. I tillägg har du som hyresgäst möjlighet att göra tillval som t.ex. renovera köket, byta ut golv och måla om/tapetsera väggar samt välja till vitvaror. Den som vill har alltså möjlighet att få sin bostad helt renoverad.
 

Kan jag välja bort renoveringen av min lägenhet?

Nej.

Hur hög blir min nya hyra?

Efter renoveringen kommer din hyra att bli högre. Din lägenhet får en individuell hyresförändring när renoveringen är klar. Förändringen beror på vilken hyresnivå du har idag, basnivåns kostnad samt vilka val du gör i samband med renoveringen. 

Hur förhandlas hyran?

Den nya hyran för basnivån och för valen förhandlas med Hyresgästföreningen.

Vad är nödvändigt att göra?

För att huset och lägenheterna ska hålla i många år till behöver vi renovera basen. Vad som behöver göras kan komma att ändras från fastighet till fastighet. På te x Marmorvägen 9 där vi renoverade 2018-2019, innebar basnivån att vi bytte samtliga elinstallationer samt vatten-, värme- och avloppsrör. Vi bytte till säkerhetsdörrar och satt in ny ventilation. Alla badrum kommer genomgick även en renovering.