Länna Malm-Jerker 2

Länna ligger längs med länsväg 282, ungefär 20 kilometer från centrala Uppsala.

Kring Länna finns mycket natur och grönområden samtidigt som det i samhället finns all närservice. Dessutom finns bad och fiskemöjligheter i närliggande Lötsjön.

Områdesbilder

I Länna

Krogen 6

Intill orten finns Lötsjön där det går utmärkt att bada eller att fiska. På orten finns också station för veteranjärnvägen Lennakatten. Detta är en turistattraktion som kan ta dig 30 kilometer på smalspår i Uppland.

Kommunikationerna till och från området är goda med regiontrafikens bussar som tar dig in till centrala Uppsala.

Områdeskarta

Bostäder i Länna

Malm Jerkers väg - Malm Jerkers väg 1-39

Kalle Blanks väg - Kalle Blanks väg 1-7