Allmänna utrymmen är alla som bor i ett hus ansvar. Av flera skäl är det viktigt att hålla portarna stängda och trapphusen fria från saker som försvårar utrymning och framkomlighet.

Håll trapphuset fritt

Trappan är den viktigaste utrymningsvägen om det börjar brinna. Enligt brandskydds- bestämmelserna får du därför inte ställa cyklar, barnvagnar eller andra saker i entréer och trapphus.

Alla sopor ska sorteras och kastas i miljöstugorna. De får inte ställas i trapphuset.

Det kanske finns ett cykel- eller barnvagnsförråd i ditt hus? Du hittar din områdeskarta här.

Städning av trapphus och entre

Vi utför behovsstäd i alla trappuppgångar. För att städningen ska kunna göras måste alla som bor i trappuppgången se till att det inte finns saker där som hindrar städningen, t.ex. tidningshögar, cyklar, barnvagnar och soppåsar.Är det smutsigt och skräpigt i ditt trapphus, gör en felanmälan. Ibland kommer någon och skräpar ner precis när vi varit där, då behöver vi få veta det.

Vi städar klimatsmart och undviker att använda rengöringsmedel.

Håll porten stängd

Det är också alla alla hyresgästers gemensamma ansvar att se till att vår boendemiljö är så säker som möjligt. Det är därför viktigt att ytterdörrarna till trapphusen alltid är stängda och låsta så att ingen obehörig kommer in. 

Under höst och vinter

När det är höst och vinter är det lätt att dra med sig löv, snö och grus med sig in i trapphuset. Ta det därför som vana att alltid torka av fötterna när du går in i trapphuset. Vid regn- och snörusk kan det annars bildas pölar som dina grannar riskerar att halka på. Det är oundvikligt att årstiderna märks i trapphuset. Berätta för oss när det blir stökigt, så att vi kan städa upp!

Tänka på att alla som bor i ditt trapphus ska trivas

Fest och musik är alltid trevligt. Men tänk på att du är ansvarig för dina gäster och att människor har olika toleransnivåer. Berätta gärna för grannarna att du ska ha fest – det skapar en bättre stämning.

Har du hund eller katt måste du ha tillsyn över dem. Detta gäller både i trapphuset och vid rastning.

Håll snyggt utanför din dörr och vid postboxarna - om alla hjälps åt blir det trivsamt!