Alla har det inte bra hemma. Våld eller andra missförhållanden förekommer många gånger innanför hemmets väggar. Som granne kan du göra skillnad.

I många fall kan grannen vara den enda som ser eller hör tecken på att något inte står rätt till. Du kan höra konstiga dunsar från en grannlägenhet eller mycket skrik och gråt. 

Vi har satt upp information i nästan alla våra trapphus om hur du går tillväga om du är orolig för att något inte står rätt till hos någon granne.

Om du tror att din granne är utsatt för våld 

  1. Vid akuta situationer eller pågående våld ring 112. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs hotfulla.
  2. Fråga gärna hur din granne mår. Ta hjälp av andra grannar om du vill ha stöd. 

Vid oro för ett barn

Om du misstänker att ett barn far illa är det viktigt att agera. Vid oro för att barn utsätts för våld eller att vårdnadshavare på annat sätt brister i sin omsorg gentemot barnet så kontakta socialtjänsten och gör en orosanmälan. Du behöver inte ha bevis eller själv utreda hur det står till. 

Kontakta Socialförvaltningen på telefon 018-727 52 30 eller gör en orosanmälan på Uppsala Kommuns hemsida. Du kan vara anonym.

Läs mer eller gör en orosanmälan här.

Om du är utsatt för våld

Hör av dig till följande. Även närstående är välkomna att ringa.

  • NEXUS: 018-727 52 47
  • Uppsala Kvinnojour: 018-10 10 49
  • Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50
  • Stödlinje män: 020-80 80 80
  • Stödlinje transpersoner: 020-55 00 00
  • BRIS, Barnens rätt i samhället: 116 111

Välj att sluta

Stöd för dig som vill förändra ett eget skadligt beteende: 020-555 666

Vid oro för äldre, psykiskohälsa eller annan problematik

Ring Uppsala Kommuns växel så hjälper de dig komma vidare:
018-727 00 00.

Tillsammans kan vi öka tryggheten, förhindra våld och visa omsorg för varandra.