Många har ofta fina relationer med sina grannar, men ibland kommer man helt enkelt inte överens. Detta behöver inte vara ett problem då du själv väljer hur mycket kontakt du har med dina grannar. I vissa fall, om det skulle vara så att kontakt ofta leder till bråk, går det att minimera kontakten mellan dig och din granne. Ni kan båda gå med på att inte ses eller höras för att minska konflikt. Om det skulle förekomma trakasserier eller hot bör du kontakta polisen på 114 14, det gäller även annan brottslighet.