Den 20 mars 2018 satte vi upp de första skyltarna för Grannsamverkan i Gottsunda. I området kring Jenny Linds väg och Oskar Arpis väg samverkar nu de boende för att göra Gottsunda tryggare.

Torsten Falk och Patric Lyredal är med och driver projektet.

– Det är en bra början och ett gott exempel som vi hoppas kunna utöka till fler områden. Initiativet växte fram ur vår kundundersökning där man uppgett att man inte känner sig riktigt trygg i vissa områden, säger Torsten Falk, förvaltare på Uppsalahem.

Patric Lyredal är en av huvudombudsmännen och har tillsammans med Therese Djäkner ansvar för grannsamverkan på respektive gata. Det är i första hand dessa personer som de boende på Jenny Linds väg och Oskar Arpis väg kan kontakta om man skulle märka av något som inte står rätt till.

Minskar risken för brottslighet

– Det gör ju att alla håller lite koll och skyltarna minskar risken för att någon tar sig in i området och gör något dumt. Det minskar ju också risken att någon som bor i området skulle hålla på med något fuffens, säger Patric Lyredal.

Tips som kommer in vid grannsamverkan kan vara till stor hjälp för polisen i deras arbete.