Du ska trivas i ditt hem men det kräver att alla visar hänsyn och omtanke för varandra. Vi har ställt samman några enkla regler som gäller för alla som bor hos oss.

 • Det är viktig att alltid visa extra hänsyn mellan klockan 22.00 och 08.00.

 • Ibland kan du vilja spela lite extra hög musik men tänk då på att din granne kanske pluggar och att du inte ska störa dina grannar.

 • Dags för tentafest? Kom då ihåg att förvarna de andra som bor i huset.

 • En parkeringsbot kan vara en jobbig utgift när man studerar så tänk på att följa gällande trafikregler i området där du bor, detta gäller också för de som hälsar på hos dig.

 • Du måste följa de regler som finns i tvättstugan om bland annat skötsel och städning!

 • Tvättstugan får bara användas av de som bor i området.

 • I studentrum är det inte tillåtet med husdjur.

 • Bor du i en lägenhet så måste du se efter dina husdjur så att de inte stör dina grannar. 

 • Trappor, korridorer och källargångar måste vara fria för räddningstjänsten och städpersonal. Du får inte blockera dessa utrymmen med t ex barnvagnar, cyklar och tidningshögar. 

 • Förvara inga personliga tillhörigheter i trapphus eller övriga allmänna utrymmen. Vi varken ansvarar för eller ersätter förlorade tillhörigheter som förvaras i trapphus eller källargångar.

 • Cyklar förvarar du i cykelrum eller cykelställ och barnvagnar i barnvagnsrum där sådana finns, i annat fall får du ställa dem i ditt eget förråd.

 • Du ska anmäla fel i lägenheten och gemensamma utrymmen snarast möjligt via felanmälan på webbplatsen. Om du har ett fel som är akut och som kan innebära risk för personskada eller skada på fastigheten, ska du genast anmäla felet omgående till vår växel på telefon: 018-727 36 00.

 • Du får göra om i ditt hem men du ska inte reparera eller borra på tider då det kan störa andra.

 • I allmänna utrymmen så råder det rökförbud och även i vissa bostäder.

 • Brandutrustning som finns i lägenheter, rum, korridorer och allmänna utrymmen är endast till för att släcka bränder.

 • Du kontrollerar själv batterierna i de brandvarnare som finns i lägenheter och rum så att de fungerar.

 • Undvik att göra hål genom väggen, detta gäller särskilt för väggar som angränsar badrum. Om du sätter upp hyllor, skruvar eller borrar, tänk på att inte ta för stora skruv eller borr.