Våra lediga bostäder hittar du på www.bostad.uppsala.se

Vi bygger nytt!

Cinnobern och Dykaren

Uthyrning pågår

Vi bygger just nu 226 nya lägenheter i Östra Bäcklösa. Området ligger mellan Ultuna och Sunnersta längs Dag Hammarskjölds väg. Totalt kommer vi att bygga närmare 700 hyresrätter i området under en femårsperiod.

Brillinge

Uthyrning pågår

Nu bygger vi 109 nya hyresrätter i den mest expansiva delen av Uppsala!

Gjutarängen

Uthyrning avslutad

Industriromantiska Gjutarängen består av 187 yteffektiva hyresrätter med bland annat etagelägenheter. 

Nyheter och pressmeddelanden

Eldningsförbud i hela Uppsala län

På grund av hög brandrisk råder det just nu eldningsförbud i hela Uppsala län, även vid särskilt iordningställda grillplatser. Grillning på egen tomt omfattas inte av förbudet. Beslut om eldningsförbud har fattats av Länsstyrelsen och gäller tills vidare.

Standard & Poor's bekräftar Uppsalahems kreditbetyg

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s har nyligen genomfört sin årliga granskning av Uppsalahem och bekräftar nuvarande kreditbetyg, som varit lika högt sedan 2011. Betyget för lång upplåning blir fortsatt AA- och betyget för kort upplåning A1+ och K-1, vilket är högsta möjliga betyg för kort upplåning.

Kvarteret Sverre - 32 hyresrätter blir 142!

Nu startar Uppsalahem förändringen och utvecklingen av hela Kvarteret Sverre. 32 hyresrätter blir efter ombyggnad, tillbyggnad och påbyggnad hela 142 nya hyresrätter. Med det oslagbara läget vid Vaksala torg, kommer de renoverade och nyproducerade bostäderna samt fyra attraktiva lokaler, erbjuda Uppsalamarknaden ett välkommet tillskott.