Vi bygger nytt och RENOVERAR

Östra Bäcklösa

Kommande nya hem

Vi bygger just nu 160 hyreslägenheter i Etapp 2 i Östra Bäcklösa. Området ligger mellan Ultuna och Sunnersta längs Dag Hammarskjölds väg. Totalt kommer vi att bygga närmare 500 hyresrätter i området under en femårsperiod.

Sverre Gårdshus

Inflyttning pågår

Sverre Gårdshus är först ut i kvarteret med att bli färdigt och beräknas vara redo för inflytt i december 2020.

Blåklinten

Husen undergår renovering för närvarande - ny etapp om 12 st hem publiceras 22 september

Bostadsområdet Blåklinten är ett låghusområde från 1950-talet. Här bor du i 1, 2 eller 3 rum och kök i stadsdelen Sala backe.

Nyheter och pressmeddelanden

Uppsalahem är ett av Sveriges Karriärföretag 2021

Uppsalahem bedriver ett fantastiskt framgångsrikt employer branding-arbete med arbetsmiljö i fokus. Deras varma företagskultur garanterar att varje medarbetare kan känna sig trygg och genom sina drivna medarbetare utses härmed Uppsalahem till ett av Sveriges Karriärföretag 2021.

Uppsalahem beviljas lån för social hållbarhet

Uppsalahem och vår ägare Uppsala kommun har beviljats ett lån om 255 mkr för renovering av cirka 370 hyresrätter i Eriksberg inom ramen för social hållbarhet. Som grund för beviljandet ligger Eriksbergsmodellen, som ökar de boendes delaktighet i renoveringsprojekt. Kommuninvest, som står bakom den nya låneformen, är ett gemensamt finanseringorgan för Sveriges kommuner och regioner.

Uppsalahem lanserar en ny boendeform - kompiskontrakt

För att unga snabbare ska komma in på bostadsmarknaden, testar Uppsalahem en ny boendeform. I oktober lanserar därför Uppsalahem kompiskontrakt, där två kompisar får möjlighet att dela på ett bostadskontrakt. Satsningen genomförs för att underlätta för unga under 27 år.