Vi bygger nytt och RENOVERAR

Östrabäcklösa_ekoxen1

Östra Bäcklösa - Trähusen

Inflytt sommaren 2021

Bäcklösa är en växande stadsdel som knyter ihop de centrala delarna av Uppsala med de södra delarna. Två nya hus med stomme och fasad i trä kompletterar området med ytterligare 99 lägenheter.

Sverre

Planerad inflytt 2021/2022

Här planerar vi för förnyade bostäder. Sverre ligger i direkt anslutning till Vaksalatorg och med bara några minuters gångväg till Uppsala centrum med service, kultur- och uteliv. På Vaksalatorg ordnas årligen olika arrangemang som marknader, konserter och idrottsaktiviteter och här finns även torghandel.

Blåklinten

Husen undergår renovering för närvarande - ny etapp om 12 st hem publiceras 22 september

Bostadsområdet Blåklinten är ett låghusområde från 1950-talet. Här bor du i 1, 2 eller 3 rum och kök i stadsdelen Sala backe.

Nyheter och pressmeddelanden

Uppsalahem är finalist till årets Guld-M!

Varje år delar Marknadsföreningen i Uppsala ut priser för att premiera, synliggöra och lyfta fram god kommunikation och marknadsföring. I år är Uppsalahem finalister i två kategorier.

Uppsalahem är ett av Sveriges Karriärföretag 2021

Uppsalahem bedriver ett fantastiskt framgångsrikt employer branding-arbete med arbetsmiljö i fokus. Deras varma företagskultur garanterar att varje medarbetare kan känna sig trygg och genom sina drivna medarbetare utses härmed Uppsalahem till ett av Sveriges Karriärföretag 2021.

Uppsalahem beviljas lån för social hållbarhet

Uppsalahem och vår ägare Uppsala kommun har beviljats ett lån om 255 mkr för renovering av cirka 370 hyresrätter i Eriksberg inom ramen för social hållbarhet. Som grund för beviljandet ligger Eriksbergsmodellen, som ökar de boendes delaktighet i renoveringsprojekt. Kommuninvest, som står bakom den nya låneformen, är ett gemensamt finanseringorgan för Sveriges kommuner och regioner.

Uppsalahem lanserar en ny boendeform - kompiskontrakt

För att unga snabbare ska komma in på bostadsmarknaden, testar Uppsalahem en ny boendeform. I oktober lanserar därför Uppsalahem kompiskontrakt, där två kompisar får möjlighet att dela på ett bostadskontrakt. Satsningen genomförs för att underlätta för unga under 27 år.