Våra lediga bostäder hittar du hos  www.bostad.uppsala.se

Vi bygger nytt!

Gjutarängen

Uthyrning pågår

Industriromantiska Gjutarängen består av 187 yteffektiva hyresrätter med bland annat etagelägenheter. 

Cinnobern och Dykaren

Uthyrning pågår

Vi bygger just nu 226 nya lägenheter i Östra Bäcklösa. Området ligger mellan Ultuna och Sunnersta längs Dag Hammarskjölds väg. Totalt kommer vi att bygga närmare 700 hyresrätter i området under en femårsperiod.

Brillinge

Uthyrning pågår

Nu bygger vi 109 nya hyresrätter i den mest expansiva delen av Uppsala!

Nyheter och pressmeddelanden

Invigning av mötesplats Gottsunda den 6 juni

Under våren har Uppsalahem arbetat med att skapa Mötesplats Gottsunda vid en utomhusscen i Stenhammarsparken. Med start i sommar kommer mötesplatsen vara full med aktiviteter och roliga event riktade mot barn och familjer. Nu är det dags för invigning med sång, dans, Bamse, Kaj Krokodil och fika med kommunalråd Erik Pelling och Uppsalahems ordförande Elnaz Alizadeh.

Fortsatt gott genomgående resultat för Uppsalahem

Uppsalahemkoncernen (inklusive Studentstaden) uppvisar för 2017 ett fortsatt starkt resultat. Koncernens resultat efter finansiella poster, exklusive poster av engångskaraktär, är 286 (235) mkr och omsättningen ökar till 1 334 (1 263) mkr. Antalet påbörjade bostäder hamnade på 252 (318) och antalet pågående bostäder i produktion var 1388 (1 425) st. NKI ökar markant från 65 till 70, vilket är ett fint betyg på Uppsalahems arbete med att få nöjdare kunder.

Försenade hyresavier

Denna månad är alla hyresavier försenade med posten. På grund av ett bankbyte har det inte fungerat att skicka hyresavier med Strålfors.