Här länkar vi dig vidare till rätt myndighet där du hittar svar på de vanligaste frågorna om krisberedskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

Krisberedaskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram ett informationsmaterial om vad kriser, höjd beredskap och påverkanskampanjer innebär och om hur du kan förbereda dig för det. 

Broschyren finns på flera språk. 
Ladda ner broschyren Om krisen eller kriget kommer från msb.se 


Skyddsrum

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har mer information om skyddsrum på deras hemsida. De har även en karta där du lätt kan se vart alla skyddsrum finns.