Vår vision är att bidra till ett levande Uppsala idag och i framtiden, därför fokuserar vi på hållbarhet i allt vi gör.

Uppsalahem har sedan i slutet av 2014 ett eget vindkraftverk som producerar el som motsvarar 30 % av vår fastighetsel.

Som Uppsalas största bostadsbolag bidrar vi till ett hållbart Uppsala både i stort och smått. Vi är med och utvecklar staden och jobbar med att möjliggöra för våra hyresgäster att leva och verka miljömedvetet, hälsosamt och klimatsmart. 

Begreppet hållbarhet omfattar ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter. Det handlar om att hålla sig inom planetens gränser och samtidigt möjliggöra för ett gott liv för alla människor. Vårt hållbarhetsarbete handlar om allt från att vi minskar vår klimatpåverkan, ställer etiska krav på våra leverantörer, bygger lekplatser i våra områden till att vi satsar på att bygga miljömärkta bostäder som ska hålla flera generationer framåt.

Mer information om 2017 års hållbarhetsarbete kan du läsa i vår hållbarhetsredovisning.