Hyresavtalet reglerar ansvarsfördelningen beträffande skötsel och underhåll mellan hyresgäst och hyresvärd. Under rubriken Underhåll i ditt hyresavtal, ser du vad du som hyresgäst ansvarar för och vad vi som hyresvärd ansvarar för.

Uppsalahem ansvarar oftast för:

  • Yttre underhåll och skötsel av fastigheten (fasad, fönster, tak och entréportar)
  • Fastighetens installationer såsom vatten, värme, ventilation, hissar och el
  • Renhållning av allmänna utrymmen
  • Snöröjning och halkbekämpning

Hyresgästen ansvarar oftast för:

  • Lokalens inre underhåll när det gäller golv, väggar och tak.
  • Övriga installationer eller utrustning som du själv har installerat.

Vill du renovera i din lokal på egen hand går det oftast bra under förutsättning att arbetet blir fackmannamässigt utfört, det vill säga lika bra som att en kunnig yrkesman skulle ha utfört arbetet. 

Kom ihåg att du alltid måste kontakta oss innan du ändrar något i din lokal.