Att koppla in TV och dator på fibernätet och veta vilket uttag som hör till vad kan vara en djungel. Här kommer en kort guide som visar hur du gör för att lätt koppla rätt hemma.

Koppla in din TV via ditt nya fiberuttag och till din digitalbox

 

Gör så här:

1. Koppla in din digitalbox med en nätverkskabel mellan ditt nya fiberuttag och TV-boxen.

2. Mellan TV-boxen och din TV kopplar du sedan en HDMI-kabel eller en Scartkabel beroende på vilken ingång du har på din TV.

3. Koppla in medföljande strömsladd i ett eluttag.

Kom ihåg! 02 och 04 är uttag för TV i lägen­hetens grunduppkoppling. 

Om du har flera TV-apparater

När det finns fler än två TV-apparater behöver man en switch som styr datatrafiken mellan de olika enheterna. Switchen kopplas in i bredbandsskåpet för att kunna fördela trafik över flera fibernätsuttag än två som är grundutförandet/standard. Tala om för din tjänsteleverantör om du har fler än två TV-apparater som skall kopplas upp så att du får rätt utrustning. Din tjänsteleverantör har kundsupport.

Koppla in din dator till fiber

Gör så här:

1. Koppla in din dator med en nätverkskabel till ditt nya fiberuttag.

Kom ihåg! 01 och 03 är uttag för dator i lägenhetens grunduppkoppling. 

Koppla in din router till fiber

 

Router/Xyxelmodem får du levererad av den tjänsteleverantör du tecknar avtal med. Alternativ köper en själv via handeln. Tänk på att kapaciteten på routern bör överstiga din valda Internethastighet.

Gör så här

1. Koppla in din trådlösa router med en nätverkskabel till ditt nya fiberuttag.

2. Koppla in medföljande strömsladd i ett eluttag.

3. Koppla därefter på den utrustning som du vill ansluta till routern antingen via nätverkskabel eller via trådlös anslutning.

Koppla in olika uttag i olika rum

I bredbandsskåpet kan du aktivera uttagen för TV och data i rummen i din lägenhet. Uttagen är förkopplade (det kallar vi grundkoppling), vilket innebär att du har data i uttag 01, 03 och TV i uttag 02, 04. Varje vägguttag har en data- och en TV-koppling men alla är inte aktiverade. Om du vill aktivera några av de andra uttagen än de förkopplade t.ex. 05 och 06, så gör du det i bredbandsskåpet.

Det finns två olika bredbandsskåp, men de fungerar på samma sätt. I bredbandsskåpet ser du att TV och data är kopplad med en kabel till olika siffror vilket är samma siffror som du kan se på vägguttagen.

Gör så här:

1. Innan du börjar koppla om kolla på vägguttaget i det rum du vill ha TV eller data.

2. Gå till bredbandskåpet, om du vill aktivera TV i t.ex. uttag 06, lossa änden som är kopplad i port 02 och sätt in den i port 06.

3. Nu så har du aktiverat uttag 06 och avaktiverat uttag 02. Nu kan du se på TV!

VIKTIGT! Flytta inte den änden av kabeln som sitter i port TV eller data utan bara den andra delen av kabeln som berättar i vilket uttag du vill ha TV eller data.

Bredbandsskåp typ 1

Bredbandsskåp typ 2