Tillsammans med våra hyresgäster skapar vi ett tryggt och trivsamt boende. Som hyresgäst har du som ansvar att vårda lägenheten du hyr av oss. Vårt ansvar är att underhålla ditt boende och huset du bor i. Allt detta är reglerat i hyreslagen.

För att uppfylla lagen ansvarar vi att ditt boende ska gå att bo och leva i från den dag du flyttar in till den dag du flyttar ut. Det innebär allt från att din kran inte ska stå och droppa till att vi försöker skapa trygghet genom att ta hand om störningar.

 

Vi är bland annat ansvariga för:

  • Att skotta snö på de allmänna ytor och vägar på våra gårdar
  • Sopa undan sand vid vårstädningen
  • Klippa gräsmattor på alla allmänna ytor
  • Ta hand om blommor, träd och buskage som står på allmänna ytor
  • Undersöka alla felanmälningar som kommer in och åtgärda de fel som krävs.
  • Renovera och underhålla husen

Våra medarbetare ansvarar för det mesta av bolagets fastighetsskötsel. Vi är fastighetsägare, förvaltare och hyresvärd. Den helheten är en styrka. Vi känner både människorna, deras hem och områden. Vi möter våra hyresgäster dagligen, när vi klipper gräs, skottar snö, åtgärdar fel, tar emot besök, svarar i telefonen eller på Facebook. Uppsalahem är alltid redo, oavsett när på dygnet något händer. Under nattetid finns jouren för att hjälpa till om det behövs. Vid varje fel eller skada gör Uppsalahem en bedömning hur bråttom det är att felet åtgärdas. Det här är en trygghet som ingår i att bo hos Uppsalahem. 

 

Skötsel av hus och hem

Uppsalahems Bostadsservice ser till att allt fungerar som det ska i fastigheterna och runt om i våra bostadsområden. Vi är ungefär 120 medarbetare jobbar med både löpande fastighetsskötsel och planerat underhåll. Det kan handla om måleri, snickeri, vvs, el och allt från lagning av kylskåp och byte av sand i sandlådorna på ca 200 lekplatser till rengöring av ventilationsutrustning och snöröjning. Här gör du felanmälan.

 

Redo för snön

Uppsalahem har 30 traktorer för plogning och nästan 80 fastighetsskötare redo att ta hand om snön runt om i våra områden. Vi har beredskap hela vintern, även på helger och röda dagar. Vid väldigt kraftiga snöfall är det inte säkert att vi hinner snöröja i den takt som snön faller, men vi jobbar alltid så snabbt vi kan. Här kan du läsa hur vi arbetet ute på våra gårdar.

 

Boendesamordnare

Vi på Uppsalahem har vi boendesamordnare som dagligen arbetar med trygghetsfrågor. De arbetar för att i ett tidigt skede upptäcka och agera vid störningar, otillåtna andrahandsuthyrningar och skadegörelse. De arbetar i nära samarbete med skola, polis och socialtjänst men även med nattvandrare och väktare. Läs mer om hur vi jobbar med trygghetsfrågor.

 

Ekonomi

Arbetet med att säkerställa att företaget har en hållbar ekonomi pågår ständigt i alla delar av organisationen. Uppsalahem ska i alla situationer agera affärsmässigt vilket innebär att skapa en trygg och säker ekonomi på lång sikt. Vi säkerställer då att vi kan erbjuda Uppsalaborna hem i generationer framåt, att vi kan bygga fler bostäder och underhålla de hus och hem vi har. Här kan du läsa vår Års- och hållbarhetsredovisning.

 

Renovering och underhåll 

Många underhållsåtgärder styrs av husen och byggnadsdelarnas ålder. Vid flertalet åtgärder ska dock delar som miljö och energi, nöjdkundundersökningar och var byggnaden befinner sig i livscykeln spela in. Det är viktigt att vi gör rätt åtgärder i rätt tid. Därför måste vi ständigt göra ansvarsfulla prioriteringar i våra investeringar och vårt underhåll. Här kan du läsa om hur vi jobbar med renovering.

 

Läs mer om vårt arbete under Om oss.