När vi på Uppsalahem pratar om kulvertar handlar det om underjordiska gångar och tunnlar där vi har ledningar för värme, vatten, varmvatten, avlopp och el. De kan finnas både utanför husen och under husen.

Kulvertar och ledningarna håller i ungefär 50 år, efter det måste alla installationer renoveras eller bytas ut, då de är gjorda av material som slits ut med tiden. När materialet blir slitet så leder det till läckage. Det är inte alltid något som du som hyresgäst märker. Förutom om det blir ett sådant kraftigt läckage att du till exempel blir utan värme eller vatten. Läckande ledningar är en stor kostnad både ekonomisk och för klimatet. Efter en renovering med ny isolering eller bättre ledningar minskar energianvändning och i sin tur kostnader och utsläpp.

Under renoveringen gräver vi ned och kopplar in nya ledningar/lagar befintliga där det behövs!

För sig som hyresgäster kan det här jobbet innebära en del störningar. Därför är en viktig del av vårt arbete att planera hur grävningen ska ske för att påverka dig som bor i området så lite som möjligt. Detta med hänsyn både till hyresgäster och området i sig. 

Exempel på några av de saker vi behövt ta hänsyn till är: parkeringar, vägar, verksamheter och uteplatser påverkas i så liten mån som möjligt samt att rotsystem på äldre träd inte skadas.

Sedan när värmesystemet har tömts och fylls på igen behöver alla radiatorer i lägenheterna luftas av. Då får du som hyresgäst besök av en rörmokare vilket tar ca 15 min.