Vi vill hålla våra fastigheter i fint skick, därför vill vi gärna att du felanmäler om något är trasigt i din lokal, men även om du upptäcker något i trapphuset eller på gården.

Om det uppstår ett problem med lokalen, som enligt ditt hyresavtal inte är ditt eget ansvar, kontaktar du Uppsalahem. Felanmälan gör du via kundtjänst på 018-727 36 00 - vardagar kl. 08:00 - 16:00.

Om något händer utöver öppettiderna (risk för skada på person eller fastighet) kan du fortfarande ringa oss, och blir då kopplad till vår jour. Var dock uppmärksam på att du kan få komma att ersätta våra kostnader om felet inte visade sig vara akut.