Ja, det går bra att plocka bort eller byta ut hatthylla, garderober och liknande i din bostad. Tänk dock på att dessa tillhör lägenhetsstandarden och att du måste behålla och förvara dem på ett bra sätt så att de inte blir skadade. Vid utflytt av bostaden ska inredningen återställas.