Vi vill göra det enklare för dig att anmäla om du misstänker att något inte står rätt till hos Uppsalahem eller i en kommunal verksamhet. Du kan anmäla misstanke om mutor, jäv eller tjänstefel till Uppsala kommuns visselblåsarfunktion.

Anmälan gör du på Uppsala kommuns webbplats: Visselblåsare - webbformulär (uppsala.se)

Du kan göra din anmälan anonymt eller lämna dina uppgifter för att få uppföljning i ärendet. Allt innehåll som skickas in blir till allmänna handlingar som sedan behandlas offentligt eller sekretessbelagt.

För att göra en anmälan kan dina misstankar till exempel röra korruption, missbruk av ställning, bedrägeri, ekonomisk brottslighet, allvarligt tjänstefel eller miljöbrott. På kommunens webbplats kan du läsa mer om hur det går till och skicka in din anmälan.