De flesta av Uppsalahems lokaler är anslutna till ett öppet fibernät via kommunikationsoperatör: Telenor Sverige AB/Open Universe. Det är de som tillhandahåller tjänster och leverantörer i nätet.

Du väljer tjänster via deras tjänsteportalen eller direkt via företagssida/tjänster.

Det är alltid kunden, hyresgästen, som ska ansvara för alla kategorier av abonnemang, införskaffad utrustning och nyttjande av t.ex. Internet.

Kom igång med din fiberanslutning