Uppsalahem jobbar dagligen med att skapa trygga och trivsamma hem – i stort och smått. När vi renoverar så ska vi göra det hållbart, det innebär att vi gör det med omsorg för både dig som hyresgäst, huset och klimatet.

För oss är det självklart att du som hyresgäst får möjlighet till inflytande inför renovering och vi behöver dina synpunkter. Vi kan också garantera att du blir omhändertagen under hela renoveringsprocessen. Här kan du läsa om den.

Huset underhålls och sköts om

Med ägandet av ett stort antal fastigheter, så följer ett stort ansvar avseende ekonomi, hyresgäster och klimat. Genom att genomföra åtgärder i rätt tid och agera affärsmässigt så skapas förutsättningar för att även kommande generationer ska kunna hitta ett hem hos Uppsalahem.

Förberedande arbete och besiktning inför renovering

Innan en renovering gör vi på Uppsalahem en så kallad förstudie i det hus som kommit i ålder för renovering. Vid den här tidpunkten har vi en bra bild av hur huset mår utifrån vårt vanliga underhållsarbete och skötsel. Men nu behöver vi titta in bakom väggarna och besikta huset mer i detalj för att få veta vilka åtgärder som behöver göras och hur vi ska göra dem. Här kan du läsa mer om vårt förberedande arbete inför en renovering.

En renoveringsplan tas fram

Utifrån förstudien ska nu en plan för renoveringen tas fram. I det här skedet bestäms vad som ska renoveras och hur det ska göras. Ni som bor i huset blir också involverade i både samtal och möten. När planen är färdig, finns ett färdigt åtgärdspaket med exakt vad som behöver göras. Åtgärdspaketet och kostnaderna för det beslutas det sedan om av Uppsalahems styrelse. Sedan presenteras åtgärderna för dig som bor i huset. Läs mer om hur vi prioriterar och planerar en renovering här.

Inför renoveringsstart

När åtgärdspaket är bestämt så är det dags för hyresförhandling. En del av åtgärderna som görs i huset kan vara standardhöjande. Det innebär att du som hyresgäst får en högre standard på ditt boende och med det kommer också en hyreshöjning. Hyran förhandlas med hyresgästföreningen. När den nya hyran är fastställd behöver du som hyresgäst ge ditt medgivande för att vi ska kunna påbörja renoveringen i ditt hem. Läs mer här om hyresförhandling och medgivande av renovering.

Renovering

När alla hyresgäster gett sitt medgivande så påbörjas arbetet med renoveringen inom ett halvår. I det här läget kommer du som hyresgäst att bli inbjuden till möten där du får information om hur renoveringen kommer att påverka dig och ditt boende. Vid väldigt stora renoveringar kan du som hyresgäst behöva flytta till ett evakueringsboende. Men om det är möjligt så bor du kvar i din lägenhet under renoveringen. Här kan du läsa mer om renoveringen och om olika åtgärder.

Efter renoveringen

När renoveringen är klar så ska allt återgå till det normala igen och vi hoppas att ditt boende är ännu bättre än innan. Du som hyresgäst ska ha fått vara med och påverka samt att huset nu ska vara tryggt och trivsamt.