Uppsalahem AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. På den här sidan beskriver vi hur www.uppsalahem.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är vår webbplats?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från uppsalahem.se i något annat format kan du meddela oss genom att kontakta kundtjänst.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk informaiton om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Kända tillgänglighetsproblem

  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Vissa av våra formulär och e-tjänster under Mina sidor följer inte tillgänglighetsprinciperna. Dessa kommer att förbättras vid kommande uppdateringar.
  • Det finns vissa problem med webbplatsens kontraster som vi har börjat åtgärda.
  • Navigeringsproblematik på vissa sidor där det inte går att navigera sig med hjälp av tab-tangenten.
  • Vissa länkar är för dåligt markerade.
  • En del bilder saknar alternativ text.

Oskäligt betungande anpassning

Uppsalahem AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12§ lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Vår webbplats innehåller dokument och andra element som inte är fullt tillgängliga. Det är inte möjligt att åtgärda dessa i den nuvarande webbplatsen. Arbete med att utveckla en ny webbplats som är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service kommer att påbörjas under 2024.