Här är information om pågående renoveringar på Johannesbäcksgatan 56-78. I ditt område ska fönster renoveras förutom det så kommer du få ny ventilation samt att vi ska sätta upp solceller på vissa av taken i området.

Fönsterrenovering

Adress: Johannesbäcksgatan 56-78.

Tidplan: Påbörjas under hösten 2023 och beräknas vara klart i början av 2025. Du kommer att få information i god tid innan vi kommer hem till dig.

Vad ska vi göra? Fönster kommer att renoveras på plats. Arbetet beräknas ta ca 4-5 veckor per lägenhet. Öppningsbara fönster kommer att lyftas ur och ersättas med ”paraply” under renoveringen. För Hyresgäster som har balkongdörrar utan fönster kommer dessa att renoveras samt få ett glasparti i sig. Repiga och trasiga rutor byts ut i samband med renoveringen. Persienner är inget som ingår i lägenhetens standard, vi gör dock vårt bästa för att bevara befintliga persienner.

Vad ska du som hyresgäst tänka på? Innan renoveringen startar ska du plocka undan i fönster samt hålla 1 meter fritt runt omkring. Plocka undan på balkongen så det finns fritt utrymme vid fönster och balkongdörr. Ta ned gardiner, eventuellt utanpåliggande persienner, paraboler, krokar eller annat som du själv monterat upp på eller vid fönster och balkongdörr och som kan vara i vägen. Glöm inte att lägga nyckel i tuben.

Bra att veta: Renoveringen av fönster i lägenheter pausas under vintern, då renoveras fönster i allmänna utrymmen som källare, trapphus mm. Om du som boende upplever att det är kallt i lägenheten kan du få en värmefläkt, som vi sedan ersätter elförbrukningen för.


Ventilationen

Adress: Johannesbäcksgatan 56-78.

Tidplan: Beräknas påbörjas januari 2024 och avslutas i början av 2025

Vad ska vi göra: Området har ventilation med frånluft installerat utan återvinning. Två nya fjärrvärmecentraler installeras i källare på Johannesbäcksgatan 58A samt Johannesbäcksgatan 72A. Uppvärmning sker via fjärrvärmecentral till vattenburna element i lägenheter. Inget arbete kommer att göras i lägenheterna, utan arbete kommer att göras på vindarna. Ett fåtal vindförråd kommer behöva flyttas, du som är berörd kommer att informeras i god tid.

Vad ska du som hyresgäst tänka på? Kortare avbrott på ventilation kommer att förekomma. I samband med detta projekt kommer man att göra förbättring avlopp och dränering och grävarbeten kommer att göras på gården.

 

Solceller

Adress: Johannesbäcksgatan 58A, 60A-D och 72A-C

Tidplan: Arbetena påbörjas i mars 2024 och är klart innan sommaren 2024.

Varför gör vi detta? Vårt arbete med att vara Uppsalas grönaste och hållbaraste bostadsbolag pågår ständigt. Ett viktigt steg i det är det pågående arbetet med att installera solceller på taken i våra bostadsområden för att spara energi och minska vår klimatpåverkan.

Bra att veta: Under arbetets gång förekomma ljud och rörelse i trapphus och runt husen när våra tekniker arbetar med att dra kablar för att koppla in anläggningarna. Solcellerna kommer i vissa fall att lyftas upp på taket med lyftkran vilket kan begränsa framkomligheten i området under kortare perioder. Vi kommer att avisera om alla avstängningar och eventuell begränsad framkomlighet i förväg.